Arbetet med LEAN har nu inletts inom vår verksamhet. På den här sidan kommer vi presentera de olika projekten. Tanken är att den också ska få fungera som ett bollplank där vi lägger ut enkäter och bild/videomaterial där andra liknande verksamheter kan kommentera arbetet för att på så sätt berika utvecklingen. Arbetet fortgår med stöd från utvecklingspersonal från Skaraborgs Sjukhus. Vi hoppas ni finner vårt arbete intressant och hoppas att ni som blivit inbjudna som “kommentatorer” kommer med konstruktiv kritik! Klicka på respektive flik ovan eller på någon av bilderna för att följa arbetet.   Kort om LEAN Huvudprincipen inom lean är att eliminiera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller ej. Alltså om de ökar värdet på produkten eller ej. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och dessa ska systematiskt elimineras vilket man gör genom olika typer av verktyg. När Japan efter andra världskriget var tvungna att lägga om sin militära industri till civil industri tog Toyota inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta skapade, med Taiichi Ohno i spetsen, Toyota Production System (TPS). TPS är i mångt och mycket synonymt med "lean production" då uttrycket "lean" myntats i samband med en studie som MIT gjorde 1979 som jämförde olika biltillverkare världen över.  Lean har sedan kommit att användas utanför tillverkningsindustrin, bland annat inom sjukvården.