Sortera (seiri) verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det. Inventering – En aktivitet där all personal som arbetar på arbetsplatsen gemensamt markerar åtgärder i anläggningen. Här brukar man gå längre än att bara sortera ut ej nödvändigt material och också markera annan typ av slöseri på arbetsplatsen. Olika arbetsmoment i sjukhytten dokumenteras, filmas och utvärderas. Möjligheten att lämna personliga åsikter via enkät är nu slut. Sammanställning har påbörjats! Systematisera (seiton) det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Ge det en given lämplig plats och tag bort annat. Placering – Alla verktyg och hjälpmedel placeras på lämplig plats och märkes upp. Städa alt. Skick (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka. Initialrengöring – Anläggningen rengörs grundligt. Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier definierar den nya nivån. Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler. Rutiner – Etableras med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls. SJUKHYTTEN Arbetet med att “LEAN:a” sjukhytten i ambulansen är nu påbörjat. Den modell av ambulans som vi jobbar med är en Mercedes Sprinter 319, byggd av AMZ i Polen vad gäller själva inredningen. Vi använder oss av metoden 5S i vårt utvecklingsarbete som ofta används i LEAN-projekt. De fem S:en presenteras till höger tillsammans med vårt arbete i sjukhytten.     Foton Klicka HÄR för att se bilder från sjukhytten.     Se till alt. Sköt om (shitsuke) att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg. Disciplin – Revisioner genomförs med en engagerad ledningsorganisation. Videoklipp Klicka på kameran här intill för att se videoklipp från sjukhytten.   Bra lösningar? Jobbar du inom ambulansen och har bra förslag på väskor eller placering av grejorna vi använder. Klicka HÄR! Vi vill inte uppfinna hjulet två gånger...   Diverse för LEAN- gruppen HÄR finns dokument & annat matnyttigt