Utbildningsfilm från 2011 producerad vid Skaraborgs Sjukhus, Skövde om snabbspår Stroke.