Ultraljud

Medarbetare vid Ambulansen Falköping/Tidaholm arbetar på att få till ett projekt med Ultraljudsundersökning vid exempelvis hjärtsvikt.

Läs mer

Veckoövning vecka 6-10

Ambulansen ansvarar för den här perioden. Tanken är genomgång av förflyttningshjälpmedel, som bår, släpmadrass, och trappstol. Om tid finns är det bra att gå igenom HLR-proceduren med LUCAS och förflyttning med denna. Länk till Prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma: https://lof.se/wp-content/uploads/Prehosp-spinal-r%C3%B6relsebegr-hemsida.pdf Länk till utbildningsmaterial om LUCAS: https://www.lucas-cpr.com/web_training_center/index_sv.php?top=lucas2&sub= Länk till information om Pensibår: http://www.pensi.se/produkter.html?app=2&product=bar-2000-ma-41912

Läs mer