Ambulansen ansvarar för den här perioden.

Tanken är genomgång av förflyttningshjälpmedel, som bår, släpmadrass, och trappstol. Om tid finns är det bra att gå igenom HLR-proceduren med LUCAS och förflyttning med denna.


Länk till Prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma:

https://lof.se/wp-content/uploads/Prehosp-spinal-r%C3%B6relsebegr-hemsida.pdf

Länk till utbildningsmaterial om LUCAS:

https://www.lucas-cpr.com/web_training_center/index_sv.php?top=lucas2&sub=

Länk till information om Pensibår:

http://www.pensi.se/produkter.html?app=2&product=bar-2000-ma-41912