Veckoövning v.13-18

TEMA: Brand i byggnad Övningens syfte är att kunna behandla symtom och skador vid brand. Likaså att få ökad kunskap kring räddningstjänstens material. Se även lokala behandlingsriktlinjer sid. 56-57 + 17

Läs mer